Những điểm nổi bật của PR so với Quảng cáo mà bạn nên biết

Những điểm nổi bật của PR so với Quảng cáo mà bạn nên biết.PR – Quan hệ công chúng (viết tắt cửa chữ Public Relation) ra đời sau quảng cáo nhưng ngày càng chứng tỏ hiệu quả vượt trội hơn hẳn so với quảng cáo. Công dụng của PR đã được các công ty lớn Continue Reading