Ekip trang trí dành 1,5 ngày để dựng rạp, trang trí hoa tươi ở nhà gái tại Gia Lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *